icon icon icon
Giờ làm việc: Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật) Từ 08h00 đến 20h00

Ống Cứng - Nẹp - Ống Luồn

Ống Cứng - Nẹp - Ống Luồn

Ống luồn dẹp MPE 25mm

19.000₫

Ống cứng 25 mm  

51.500₫

Ống luồn dẹp MPE 20mm

14.000₫

Ống cứng 20 mm        

35.000₫