icon icon icon
Giờ làm việc: Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật) Từ 08h00 đến 20h00

Cửa hàng nước

Cửa hàng nước

Ống PPR 20 x 3.4 x 4M BM

22.000₫

Ống PPR 25 x 4.2 x 4M BM

36.500₫

Ống 27 x 1.8 x 4m BM

18.000₫

Ống 42 x 2.1 x 4m BM

29.000₫

Ống 21 x 1.6 x 4m BM

12.000₫

Ống 114 x 3.2 x 4m BM

115.000₫

Ống 60 x 2.0 x 4m BM

39.000₫

Ống 90 x 2.9 x 4m BM

78.000₫