icon icon icon
Giờ làm việc: Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật) Từ 08h00 đến 20h00

Dây Điện - Cáp Mạng

Dây Điện - Cáp Mạng

Cáp mạng CAT 06

24.500₫

Dây cáp điện 6.0

23.000₫

Dây cáp điện 4.0

15.000₫

Dây cáp điện 2.5

11.000₫

Cáp mạng CAT 05

16.000₫

Cáp TV

9.000₫

Dây cáp điện 1.5

7.000₫