icon icon icon
Giờ làm việc: Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật) Từ 08h00 đến 20h00

Kẹp - Khớp Nối - Co

Kẹp - Khớp Nối - Co

Co chữ L D25

5.500₫

Khớp nối trơn Ø25 mm

3.200₫

Kẹp (con bọ) 25 mm

3.200₫

Co chữ L D20

4.500₫

Khớp nối trơn Ø20 mm

2.100₫

Kẹp (con bọ) 20 mm 

2.100₫